TIBOBIT
دعوت دوستان
راهنما:
شما کاربران عزیز می‌توانید با معرفی سایت تیبوبیت به دوستان خود با کد دعوت و یا لینک اختصاصی، در سود تیبوبیت از تمام مبادلات آنها و به میزان دلخواه تا 30% مبلغ کارمزدها شریک شوید و درآمدزایی کنید.
برای این کار، در بخش دعوت دوستان با دریافت کد دعوت و یا لینک دعوت اختصاصی و ارسال آن برای دوستان خود، تیبوبیت را به آنها معرفی نموده و آنها را برای انجام مبادلات ارزهای دیجیتال به تیبوبیت دعوت نمایید.
پس از ثبت نام، شما می‌توانید در بخش دعوت دوستان با تنظیم میزان سهم خود و سهم دوستان از 0 تا 30 درصد کارمزد معامله، کارمزد را بین خود و دوستان دعوت شده تقسیم نمایید.
قوانین:
در حال حاضر 30% از کارمزد تمامی معاملات انجام شده توسط کاربر دعوت شده در تمامی بازارهای تیبوبیت به معرف تعلق خواهد گرفت.
پس از هر معامله دقیقا 30% ارزش ریالی کارمزد معامله کاربر دعوت شده، براساس تنظیمات معرف، به آنها تعلق خواهد گرفت. لازم بذکر است کارمزد معاملات بر اساس قوانین کارمزدها محاسبه می‌شود، اما جهت پرداخت به معرف، در لحظه و براساس قیمت لحظه ای به ریال تبدیل و به صورت ریالی به حساب کاربری معرف واریز خواهد شد.
لازم است که کاربران دعوت شده، کد دعوت فرستاده شده از طرف معرف را در هنگام ثبت نام وارد کرده و یا با استفاده از لینک دعوت معرف اقدام به ثبت نام نمایند.
در صورتی که کاربران دعوت شده در هنگام ثبت نام از کد دعوت معرف خود و یا از لینک دعوت معرف خود استفاده ننمایند و فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند، دیگر امکان اضافه نمودن کد دعوت به حساب کاربری خود را نخواهند داشت.
محدودیت در تعداد دوستان دعوت شده برای یک معرف وجود ندارد و هر کاربر میتواند به تعداد دلخواه دوستان خود را دعوت نموده و در کارمزد معاملات آنها با تیبوبیت شریک شود.
تیبوبیت این حق را برای خود محفوظ میدارد که در صورت صلاحدید، هر زمان قوانین مربوط به معرفی دوستان را تغییر داده و تغییرات را از طریق راه های ارتباطی موجود به کاربران خود اطلاع دهد.