TIBOBIT
احراز هویت و سطوح کاربری
با توجه به اینکه بر اساس قوانین بین المللی، تیبوبیت از ارائه خدمات تبادل رمز ارزها به کاربران با هویت پنهان معذور است، احراز هویت براساس میزان تقاضای کاربر جهت استفاده از خدمات تیبوبیت، ضروری بوده و کاربر ملزوم به ارائه اطلاعات کامل و صحیح از خود می‌باشد.
بر این اساس تیبوبیت تلاش خود را مبنی بر بهترین حالت تقسیم سطوح کاربری انجام داده و در چند سطح اصلی احراز هویت انجام و خدمات ارائه می‌گردد.
سطح صفر:
کاربرانی که تنها با هدف واریز و برداشت رمز ارز در تیبوبیت فعالیت خواهند داشت، فقط کافیست که یک آدرس ایمیل معتبر یا یک شماره همراه را در هنگام ثبت نام وارد نمایند.
مهمترین محدودیت کاربر در این سطح، عدم امکان واریز و برداشت تومانی در سایت می‌باشد.
سطح یک:
سطح یک کاربری در واقع اولین سطح کاربری جهت معامله با تومان می‌باشد.
کاربران در این سطح امکان واریز و برداشت تومانی بصورت محدود را نیز در کنار واریز و برداشت رمز ارزی پیدا خواهند کرد. از این رو ارائه اطلاعات کامل تری نسبت به قبل مورد نیاز است. علاوه بر ایمیل معتبر، شماره همراه بنام کاربر، اطلاعات هویتی، اطلاعات حساب بانکی بنام کاربر و تصویر کارت ملی لازم می‌باشد.
سطح دو:
سطح دو کاربری درواقع عمومی ترین سطح کاربری کاربران در سایت می‌باشد.
کاربران در این سطح امکان واریز تومانی در حد محدودیت های بانک مرکزی را خواهند داشت و سقف برداشت روزانه مناسبی جهت انجام تراکنش ها دارا خواهند بود. برای دستیابی به این سطح کاربری علاوه بر تاییدیه سطح یک کاربری ارائه آدرس دقیق محل سکونت، کدپستی، تاییدیه تلفن ثابت و همچنین ضبط ویدئو سلفی نیز ضروری می‌باشد.
سطح سه:
سطح سه کاربری برای کاربرانی دیده شده است که تراکنش های تومانی و رمز ارزی نسبتا بالایی را انجام می‌دهند.
با توجه به میزان بالای تراکنش در این سطح کاربری، کاربران میتوانند پس از تاییدیه سطح دو کاربری، با ارائه درخواست جهت ارتقا به سطح سه کاربری و انعقاد قرارداد بصورت حضوری پس از بررسی درخواست ارتقا، تاییدیه سطح سه کاربری خود را دریافت کنند.
سطح ویژه:
کاربران سطح سه میتوانند پس از 3 ماه فعالیت مداوم با حجم تراکنش بالا و مشخص شده، جهت ارتقا به سقف برداشت های تومانی و رمز ارزی خود اقدام نمایند.
سطح کاربری
مدارک لازم
دسترسی ها و محدودیت های تومانی
دسترسیها و محدودیت های رمزارزی
سطح صفر
ایمیل معتبر یا شماره همراه
عدم امکان واریز و برداشت تومان
عدم محدودیت در واریز رمز ارز
سقف برداشت روزانه معادل 10 میلیون تومان
سطح یک
تایید شده سطح صفر
شماره همراه بنام کاربر
اطلاعات هویتی کاربر
تصویر کارت ملی هوشمند
اطلاعات بانکی کاربر
سقف واریز روزانه برابر با 25 میلیون تومان
سقف برداشت روزانه برابر با 10 میلیون تومان
سقف برداشت ماهانه برابر با 100 میلیون تومان
عدم محدودیت در واریز رمز ارز
سقف برداشت روزانه معادل 100 میلیون تومان
سقف برداشت ماهانه معادل یک میلیارد تومان
سقف برداشت روزانه مجموع تومان و رمز ارز معادل با یک میلیارد تومان
سطح دو
تایید شده سطح یک
آدرس و کدپستی
تاییدیه تلفن
ویدئو سلفی همراه با تعهدنامه
سقف واریز روزانه برابر با 200 میلیون تومان
سقف برداشت روزانه برابر با 400 میلیون تومان
سقف برداشت ماهانه برابر با 4 میلیارد تومان
عدم محدودیت در واریز رمزارز
سقف برداشت روزانه معادل 250 میلیون تومان
سقف برداشت ماهانه معادل 2.5 میلیارد تومان
سقف برداشت روزانه مجموع تومان و رمزارز معادل با 400 میلیون تومان
سطح سه
تایید شده سطح دو
انعقاد قرار داد بصورت حضوری
ارائه سند محل سکونت
واریز تومان برابر با قرارداد
سقف برداشت روزانه برابر با یک میلیارد تومان
سقف برداشت ماهانه برابر با 10 میلیارد تومان
عدم محدودیت در واریز رمزارز
سقف برداشت روزانه معادل 750 میلیون تومان
سقف برداشت ماهانه معادل 7.5 میلیارد تومان
سقف برداشت روزانه مجموع تومان و رمزارز معادل با 1 میلیارد تومان
سطح ویژه
3 ماه فعالیت مداوم بعنوان کاربر سطح سه با میانگین حجم معاملات 5 میلیارد تومان در این مدت
امکان واریز و برداشت تومانی و رمزارز بیشتر نسبت به سطح 3 کاربری